Официални разговори

Търговското аташе на Индонезия
 

Официални разговори  с Търговското аташе на Индонезия,г-н Бахана Бара