Нови членове на БСТК

07.2016
 

Три български фирми „Фуудс Консултинг“ ЕООД с управител г-н Иван Делибосов, „Си холдинг“ ЕООД с управител г-н Илия Георгиев, „Дикрам“ ЕООД с управител г-жа Иванка Момчилова са вече част от нашия консорциум.

Пожелаваме на новите ни партньори дългогодишно и ползотворно сътрудничество, както и много успехи на икономическия фронт.