Индо – Балканска Бизнес Асоциация

На 14.10.2016 г. в София нашите граждански икономически структури учредиха Индо - Балканска Бизнес Асоциация.
 

На 14.10.2016 г. в София  нашите граждански икономически структури учредиха Индо - Балканска Бизнес Асоциация. Новото сдружение има похвалната амбиция да подържа активни, взаимноизгодни  контакти и връзки със страни от региона, да намира партньори и разширява сътрудничеството на България с Индия, Индонезия, Китай, Виетнам, Малайзия, Виетнам, Япония и други страни от региона, да предоставя актуална информация за бизнессредата, предстоящи търгове, оферти за съвместен бизнес, откриване на търговски представителства и намиране на надеждни икономически партньори. Седалището на асоциацията ще бъде в София, а Централното представителство за региона в гр. Делхи, Индия.
Асоциацията ИББА избра свой управителен и контролен съвет и декларира своята готовност да бъде отворена икономическа структура със свободно асоциирани членове от България и чужбина.