Оживена международна дейност

Съобщаваме на всички наши членове, симпатизанти и приятели за поредица от официални срещи на част от ръководството ни с представители на дипломатическите мисии в София.
 

 

  • На 18.01.2017 г. среща с посланика на Афганистан Н. Пр. г-н Ахмад Сидик Длир с г-н Веселин Кошев и г-н Красимир Антонов
  • На 25.01.2017 г. – среща с Н. Пр. г-н Владимир Чургус, посланик на Сърбия с г-н Веселин Кошев и г-н Борислав Димитров
  • На 28.01.2017 г. – среща с Н. Пр. г-н Шиничи Яванака посланик на Япония с г-н Веселин Кошев и г-н Борислав Димитров
  • На 02.02.2017 – среща с Н. Пр. г-жа Закия Ел Мидауи – посланик на Мароко и г-жа Малика Ел Хадат - съветник с г-н Веселин Кошев и г-н Борислав Димитров
  • На 03.02.2017 г. – среща с Н. Пр. г-н Раджеч Кумар Сачдева посланик на Индия с г-н Веселин Кошев, г-н Красимир Ангелов и г-н Нирадж Кумар –членове на ръководството на БСТК и „Индо – Балканска Асоциация за бизнес“Срещите преминаха в изключително доброжелателна и ползотворна атмосфера, бяха обсъдени широк кръг от политически, икономически и културни въпроси и теми, реални възможности и конкретни предложения за задълбочаване на контактите и връзките с посолствата и структурите на „Европейско движение за демокрация“, „Алианс България Франция Елзас 2012“, „Български строителен и търговски консорциум“, „Индо – Балканска Асоциация за бизнес“, „Българо индонезийска търговско промишлена палата“ и „Българо иранска търговско промишлена палата“, възможности за откриване на представителства на посочените страни в България, вероятни кандидатури за Почетни консулства и конкретни параметри за едно бъдещо ползотворно сътрудничество.