17.02.2017

На 17.02.2017 г. се състоя работна среща
 

На 17.02.2017 г. се състоя работна среща на г-н Веселин Кошев с г-н Юрий Куренков представител на Промишлено търговската палата на Украйна за Балканите. Разговорите преминаха в изключително доброжелателна и конструктивна атмосфера. Обсъдени бяха конкретни въпроси и стъпки за разширяване на контактите и връзките на нашите икономически структури с партньори от Украйна, както и съвместни бизнес проекти.