Честито на приятеля и съмишленика Н. Пр. г-н Георги Шопов

Нота
 

Честито на приятеля и съмишленика Н. Пр. г-н Георги Шопов

Празнуваме добрата новина у дома в Бояна.

Уважаеми г-н Шопов, 
Уважаеми г-н Кошев,

Приложено изпращам копие на нотата, с която МВнР е уведомило Посолството на Индонезия в София за приемането на РМС, с което Министерски съвет дава съгласие за откриване на консулство на Р Индонезия в Р България, ръководено от ръководено от почетно (нещатно) консулско длъжностно лице, със седалище във Велико Търново и с консулски окръг, обхващащ територията на областите Велико Търново, Габрово, Търговище и Ловеч. Със същото Решение е дадено съгласие г-н Георги Иванов Шопов да бъде допуснат да изпълнява функциите на почетен (нещатен) консул на Република Индонезия в Република България със седалище във Велико Търново и с консулски окръг, обхващащ територията на областите Велико Търново, Габрово, Търговище и Ловеч.

С уважение,

Калина Дамянова