23.02.2017

Среща с посланика на Македония
 

На 23.02.2017 г. се състоя официална среща на г-н Веселин Кошев с Н. Пр. Марян Гьорчев Посланик на Република Македония и Н. Пр. г-н Шпенд Калаба Посланик на Република Косово. Бяха обсъдени въпроси и конкретни идеи за развитието на приятелството, икономическите и културни връзки на Балканите, както и идеята за учредяване на „Индо-европейска асоциация за бизнес и приятелство“. Срещата премина в изключително добронамерена обстановка и присъстващите се присъединиха около идеята да превърнем Балканите в регион на стабилност, икономически просперитет и сътрудничество и за учредяване на „Индо-европейска асоциация за бизнес и приятелство“.