Официално посещение от 09.03 до 11.03.2017 г.

Посещение в Косово
 

На официално посещение от 09.03 до 11.03.2017 г. в Македония, Сърбия и Косово бе изпълнителният Директор на новоучредената „Европейската – Индо – Азиатска Асоциация за Бизнес, Култура и Приятелство” г-н Нирадж Кумар. Посещението бе осъществено  във връзка с популяризиране дейността на структурата и официални разговори с потенциални икономически партньори.