17.03.2017 г.

Посещение от Косово
 

На 17.03.2017 г. се състояха официални разговори на г-н Веселин Кошев и изпълнителния директор на „Европейската – Индо – Азиатска Асоциация за Бизнес, Култура и Приятелство ” г-н Нирадж Кумар с г-н Агим Шахини /представляващ икономически структури в Албания, Черна гора и Косово/ и г-н Исак Туча, ръководител на македонска бизнес структура. Обсъдени бяха детайли по подписването на рамково споразумение и делегирани права на г-н Шахини за Албания, Македония, Сърбия, Босна и Херцеговина и Черна Гора. Преговорите преминаха в изключително приятелка и конструктивна атмосфера.