Кувейтска делегация на гости на ЕIAABCF

15.05.2017
 

На официални преговори в София пристигна кувейтска делегация начело с г-н Hameed Ahmad президент на корпорация Cross Horizon Trading и неговия заместник инж. Ali Al Jazzaf. В преговорите взе участие и г-н Плъмб Калаба - главен координатор на нашата Асоциация за Западните Балкани. От българска страна присъстваха г-н Веселин Кошев и г-н Нирадж Кумар - изпълнителен директор на Асоциацията.

Кувейтска делегация на гости на ЕIAABCF