Срещи в посолствата на Беларус и Хърватия

04.08.2017
 

На 04.08.2017 г. Бяха проведени работни срещи с г-жа Алма Любич – Заместник Посланик на Република Хърватия в България и с Н.  Пр. г-н Владимир Воронкевич Посланик на Република Беларус в България и търговското аташе г-н Олег Белов.

С г-жа Алма Любич бяха обсъдени въпроси свързани с представителство на най-известните хърватски фирми в областта на хранително вкусовата промишленост в България, както и въпроси в областта на туризма.

В посолството на Беларус обсъждахме идеята и подготовката за работно посещение в град Минск на официална делегация на Асоциацията. Запознахме обстойно и двамата дипломати с целите и програмните намерения на новоучредената Асоциация, както и предложение от наша страна за включване в новата структура на икономически субекти от Беларус и Хърватия. Срещите преминаха в изключително конструктивна и приятелска атмосфера. От българска страна присъстваха г-н Веселин Кошев и Горчо Пасев.